Välkommen till Vår konst 2018 "JUBILEUM"
- den 20:e upplagan av konstrundan i Enköpings kommun!


Vår konst är en årlig konstrunda som pågår under påskhelgen 30 mars - 2 april 2018 med start på långfredagen. Öppettider:12.00-16.00.

Inbjudan till konstrundan 2018 och anmälningsblankett för att deltaga
kan laddas ner här [PDF].

Sista anmälningsdag är den 15 december 2017. OBS, inga efteranmälningar
tas emot.

Vår konst